ხანჯალი-ხმალი

#1    –    ფოლადის პირი შესრულებულია ლევან ბუკიას მიერ. პროექტის ავტორია გოჩა ლაღიძე.

#2    –    ფოლადის პირი შესრულებულია ლევან ბუკიას მიერ. პროექტის ავტორია გოჩა ლაღიძე.

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10